LT682- ToTo

5.510.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm : LT682
Tên sản phẩm : Chậu Rửa đặt trên bàn
Kích thước : 685x490x69 mm
Màu sắc : Màu trắng

0916.851490