VF-2714- American Standard

3.500.000

Tính Năng

Dạng bàn cầu hai khối
Xả thẳng, kiểu thoát sàn
Mức nước xả: 3L/6L
Tâm xả: 305mm

0916.851490