WP-2035- American Standard

17.000.000

Tính Năng

Dạng bàn cầu 1 khối
Xả thẳng 3/4,5L
Tâm xả: 305 mm
Nắp đóng êm

0916.851490