LHT239C – TOTO

2.010.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm : LHT239C
Tên sản phẩm : Chậu chân lửng
Kích thước : 580×500 mm
Màu sắc : Màu trắng

0916.851490