LHT236CR – TOTO

1.760.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bộ sưu tập :
Mã sản phẩm : LHT236C
Tên sản phẩm : Chậu chân lửng
Kích thước : 530×465 mm
Màu sắc : Màu trắng

0916.851490