LHT300CR – TOTO

1.280.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm : LHT300CR
Tên sản phẩm : Chậu chân lửng
Kích thước : 430x500x190 mm
Màu sắc : Màu trắng

0916.851490