LT548- ToTo

2.050.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm : LT548
Tên sản phẩm : Chậu đặt âm bàn
Kích thước : 600×420 mm
Màu sắc : Màu trắng
Danh mục:

0916.851490