LT765- ToTo

2.100.000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm : LT765
Tên sản phẩm : Chậu đặt âm bàn
Kích thước : 540×460 mm
Màu sắc : Màu trắng
Danh mục:

0916.851490