L-284V & L-284VC- INAX

1.040.000

Chậu treo tường L – 284V

Màu sắc

0916.851490