L-298V&L-298VC- INAX

2.345.000

Chậu rửa gắn tường

Màu sắc

0916.851490