L-333V- INAX

1.650.000

  • Chậu rửa để bàn.
  • Màu sắc: Trắng.

0916.851490