L-294V- INAX

2.025.000

  • Với 2 sự lựa chọn: Kiểu 1 Lỗ (FC) & Kiểu 3 lỗ (EC)

Màu sắc:

  • Chậu đặt bàn
  • Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD 

0916.851490