L-296V- INAX

2.335.000

  • Chậu đặt bàn
  • Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD 
  • Màu sắc : Trắng

0916.851490