L-292V- INAX

720.000

  • Chậu để bàn.
  • Màu sắc:
  • Chậu đặt bàn
  • Công nghệ chống bám bẩn PROGUARD 

0916.851490